>Údržba & Opravy
Údržba & Opravy

Zajištění připravenosti a stálé přesnosti

Pravidelná údržba zajišťuje přesnost a provozní připravenost

Měřicí a polohovací systémy musí v náročných provozech na staveništi hodně vydržet: Rázy, vibrace, vlhkost, silné výkyvy teplot a změna obsluhy. Pro zajištění provozní připravenosti s trvale vysokou přesností je nezbytná pravidelná údržba. Proto máme vlastní mistrovské dílny, kde vaše systémy kontrolujeme nebo kalibrujeme.

Naše mistrovské dílny, které mají letité zkušenosti, jsou Vám také kdykoli k dispozici pro opravy a případná poškození.

Přijetí oprav a údržby

E-mailová adresa pro požadavky na opravy a údržbu: info@sitech-czech.cz

Vyplňte, prosím, objednávku opravy a přiložte ji ke zboží, které nám posíláte do Brna, Kunic nebo Banské Bystrice.