>Nivelační systémy pro kompaktní stavební stroje
Nivelační systémy pro kompaktní stavební stroje

Produktivnější a přesnější práce s nivelačními systémy Trimble

Nivelační sytémy Trimble pro kompaktní stavební stroje

Zatímco u velkých stavebních strojů je v současné době používají hlavně 3D nivelační systémy, u kompaktních strojů se stále často používají 2D. Nicméně v závislosti na zakázce a konfiguraci lze s 3D řízením stroje dosáhnout výrazného zvýšení produktivity i u kompaktních strojů.

Zvýšení produktivity

I s 2D systémy lze rychle a bez náročného vytyčování vytvořit rovné nebo svažité plochy, jako jsou příjezdové cesty, sportoviště nebo malé dopravní cesty. Nedochází tak k chybám ve výšce a odpadají náročná přepracování. 3D systémy naopak ukazují své silné stránky při vytváření složitých geometrií, jako jsou zaoblené svahy nebo stěny. Dalšími příklady jsou stavební jámy, výkopy nebo kanály, kde je důležitá nejen výška, ale i přesná poloha. Tímto způsobem lze často vytvořit tvary terénu během jediné operace, což šetří čas. Dopravní plochy i složité tvary terénu lze vytvářet nejen mnohem rychleji a s menšími nároky na geodetické práce, ale také mnohem přesněji.

2D nivelace

2D nivelace slouží jako kontrola pro vytváření povrchů s příčným a podélným sklonem. 2D systémy se proto používají především pro stavební práce na rovných a šikmých plochách. Výhodou 2D systémů se stavebním laserem je velmi vysoká výšková přesnost a nízké investiční náklady na nivelační systém. Jsou ideální pro jednoduché řízení strojů. Kdykoli jej lze upgradovat na plnohodnotný 3D systém.

Nivelační systém 3D řízen GNSS

3D nivelační systém od společnosti Trimble dokáže automaticky výškově řídit radlici. Díky tomu lze dosáhnout přesných výsledků i v případě komplikovaných modelů terénu při zemních pracích nebo výstavbě silnic a dopravních tras.

Výkonný systém je rychle připraven k provozu, nevyžaduje žádnou další dodatečnou technologii, a je proto mimořádně flexibilní. Dokáže přijímat všechny běžné systémy satelitní navigace (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Běžné připojení k internetu umožňuje nepřetržitý příjem korekčních dat (VRSnow), synchronizaci dat a modelů terénu s kanceláři a vzdáleného asistenta.

Nivelační systém 3D řízen totální stanicí

Nivelační systém s totální stanicí UTS je ideální pro menší stavební projekty. Například úprava cyklostezek, sportovišť nebo vjezdů do podzemních parkovišť lze provádět přesněji, rychleji a efektivněji. Totální stanice UTS nepřetržitě měří polohu a výšku radlice. Při úpravě terénu lze dosáhnout přesnosti až ± 6 mm.

Polohu určuje univerzální totální stanice (UTS). Za tímto účelem UTS "sleduje" hranol na stroji a určuje polohu na základě měření směru a vzdálenosti. Výhodou této konfigurace je, že určení polohy je v milimetrovém rozsahu přesnější než při určování polohy pomocí GNSS, a proto lze pracovat přesněji - například při pokládce jemného materiálu. Kromě toho je práce s UTS výhodná na staveništích bez satelitního příjmu, například v halách nebo ve stíněných prostorách pod stromy nebo v městských částech.

Bez ohledu na to, zda je třeba vytvořit rovné plochy nebo vytvářet složité terénní tvary, nivelační systém stroje vždy ukazuje obsluze, v jaké výšce a v jaké poloze právě pracuje. Výsledkem je až o 50 % vyšší produktivita při až o 40 % nižších nákladech.

  • Úspory personálu při průzkumu a vytyčování před zahájením prací a v jejich průběhu
  • Už žádné čekání na geodeta, žádné prostoje stroje
  • Zvýšená bezpečnost práce, protože při kontrolním měření se v okruhu stroje nepohybují žádné osoby.
  • Úspora času stroje a paliva díky menšímu počtu přejezdů, časté dosažení požadované výšky v jedné operaci.
  • Vysoká přesnost při realizaci projektu a vyšší spolehlivost při předávání díla.
  • Úspora času díky menšímu počtu cest na staveniště díky propojení stroje a kanceláře: přenos dat a online podpora strojníka v případě dotazů.

Die Kartierungsfunktion stellt den Arbeitsfortschritt für den Fahrer grafisch dar und gibt ihm die Möglichkeit, Zwischenstände aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Der Baufortschritt kann über Trimble WorksOS online dargestellt und ausgewertet werden.

Flexibilita

Dodavatelé mohou pružně reagovat a provádět práce s malými stroji s 3D nivelacemi, pro které nejsou velké stroje nutné nebo vhodné. Zejména menší stavební firmy nebo firmy z oblasti zahradní a krajinářské architektury mohou díky nivelacím pro kompaktní stroje otevřít zcela nové oblasti zakázek, které by bez nivelačních systémů nebyly realizovatelné.

Nivelační systémy Trimble se výborně doplňují s řešeními Trimble pro měření a určování polohy, jako jsou totální stanice nebo GNSS rovery a software Trimble pro kontrolery měřických systémů

Trimble - nivelace pro kompaktní stroje

Kromě laserem řízených 2D systémů nabízí společnost Trimble nivelace GCS900 nebo Trimble Earthworks 3D pro kompaktní stroje s přídavnými zařízeními, jako jsou přídavné gradery, šesticestné (dozerové) radlice nebo malá rypadla. Odborní poradci společnosti SITECH vám doporučí nejvhodnější systém pro váš typ stroje a poradí vám s optimální konfigurací pro konkrétní aplikaci.


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vaší žádosti (další informace a pokyny najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).Všechna pole označená * jsou povinná.Integrovatelné s

Trimble Business Center

Výkonné moduly vám pomohou snadno a rychle vytvářet přesné integrované 3D modely pro projekty pozemního stavitelství a silniční výstavby. Lépe se rozhodujte, omezte nákladné chyby a zvyšte efektivitu v kanceláři i na staveništi
Číst dále »

Trimble WorksOS

Díky platformě pro řízení projektů má stavební dozor a projektoví manažeři možnost sledovat průběh výstavby v reálném čase v porovnání s projektem v jediné aplikaci. Vedoucí stavebních prací vidí produktivitu strojů ve 3D a mohou optimalizovat efektivitu práce na staveništi.
Číst dále »

Video

Vytvářejte podsyp rychle a snadno s kompaktním zařízením: 3D nivelací s řízením Trimble Earthworks 3D UTS: