>Software Trimble pro stavební aplikace
Software Trimble pro stavební aplikace

Zaměření skutečného stavu, vytyčování, určení kubatury, výpočet plochy atd.

Software Trimble pro geodetické měření

Terénní geodetický software Trimble je navržen speciálně pro stavebnictví. Má uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, které umožňuje stavebním pracovníkům, mistrům, stavbyvedoucím a geodetům rychleji a efektivněji plnit jejich úkoly. Díky softwaru polního kontroleru mají pracovníci stavby k dispozici digitální data projektu a mohou kdykoli vytyčit prvky nebo změřit a uložit aktuální polohu.

Na staveništi lze provádět následující úkony:

  • Zaměření původního stavu terénu
  • Vytyčování a kontrolní měření bodů, linií a ploch
  • Vytyčení profilů
  • Zaměření a výpočty kubatur
  • Výpočty ploch
  • Kontrola tloušťky materiálů a svahů

S novým softwarem Siteworks doplňuje společnost Trimble své portfolio v oblasti určování polohy a geodézie. Software Siteworks a polní kontrolery fungují na OS Windows 10 nebo Android. Siteworks je optimální pracovní prostředí pro přípravu a export modelů terénu do nivelačních systémů strojů Earthworks pro rýpadla, dozery nebo grejdry.

Siteworks je k dispozici pro všechny polní kontrolery a tablety Trimble s operačním systémem Windows 10. Nová verze podporuje také operační systém Android, což znamená, že stavební firmy mohou nyní flexibilně využívat vlastní tablety jako hardware.

Nové uživatelské rozhraní

Software Siteworks nabízí nové uživatelské rozhraní s mnoha novými funkcemi, ale stejnou logiku a navigaci jako předchozí software SCS900 verze 3.x. Modernizované rozhraní s podporou dotykové obrazovky s ovládáním gesty nabízí lepší orientaci díky novému rozdělení obrazovky a větší pracovní prostor díky rozkládacím nabídkám a stavovým řádkům.

3D zobrazení

Trojrozměrné pohledy na modely lze jednoduše zobrazit. Změny naměřených dat se upravují v reálném čase ve 3D zobrazení. Poloha uživatele je označena výtyčkou a je živě aktualizována. Kromě toho se v celkovém zobrazení zobrazují a aktualizují kontrolní body a vytyčovací prvky.

Kompenzace náklonu

Od verze 1.1 podporuje Siteworks plnou kompenzaci náklonu GNSS v režimech na místě, chůze a jízdy. Geodeti nyní mohou přesně zaznamenávat body bez nutnosti urovnání výtyčky, což umožňuje přesné, rychlé a snadné měření v oblastech, jako jsou rohy budov. Při zaměřování terénu může geodet jednoduše zaměřit body za chůze, aniž by musel srovnávat tyč vozítka.

Modely terénu pro nivelační systémy stavebních strojů

Siteworks je ideální terénní počítačový software pro práci s 3D daty ve formátech DXF a TTM a jejich export do nivelačních systémů Trimble. Nivelační systém Earthworks zobrazuje modely povrchu na obrazovce ve 3D a poskytuje řidiči prostorovou reprezentaci jeho terénního prostředí pro snadnější a rychlejší práci.


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vaší žádosti (další informace a pokyny najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).Všechna pole označená * jsou povinná.Trimble SCS900 byl vyvinut speciálně pro geodetické práce na stavbách a je předchůdcem softwaru Trimble Siteworks. Software SCS900 pro práci v terénu je ideálním nástrojem pro mistry, předáky, stavbyvedoucí a geodety, který umožňuje rychle a efektivně provádět zaměření stavu, vytyčovací práce, určování kubatur, výpočty ploch a kontrolu pokládky a tloušťky vrstev.

Software má uživatelsky přívětivé grafické rozhraní ve 2D pro rychlou a intuitivní práci. S Trimble SCS900 mají pracovníci na stavbě k dispozici digitální data projektu a mohou kdykoli vytyčovat prvky nebo měřit a ukládat aktuální polohu.


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vaší žádosti (další informace a pokyny najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).Všechna pole označená * jsou povinná.Software SCS900 i Siteworks lze volitelně přizpůsobit speciálním úlohám pomocí dvou modulů.

Toto rozšíření nabízí možnost vytvoření individuální knihovny objektů - předem definovaných kódů. Pomocí těchto funkcí lze pro každý měřicí bod definovat a uložit další informace.

Kromě polohy lze měřícímu bodu přiřadit další důležité vlastnosti nebo fotografie, rozměry či typ materiálu. Například poklop šachty lze zobrazit s vlastním symbolem a pomocí rozbalovací nabídky mu lze přiřadit vlastnosti, jako je hloubka, dimenze, odtoky atd.

Díky dodatečným informacím mohou vedoucí staveb a mistři rozhodovat rychleji a vyhnout se chybám.

Výhody

  • Rychlé a jisté rozhodování díky velkému množství informací
  • Rychlejší práce na počítači při zpracování měření: všechny potřebné informace o měřicím bodě jsou vloženy a není nutné je dále editovat
  • Vyvarování se chyb: důležité informace nejsou přehlédnuty

Tyto další informace o zaměření lze odeslat online do kanceláře a tam je analyzovat pomocí programu Trimble Business Centre, takže tým na stavbě a vedení projektu mají k dispozici stejné aktuální informace.

Měření odsazení

Měřicí body často nelze kvůli překážkám měřit přímo totální stanicí nebo GNSS roverem. Metoda odsazení jim nabízí možnost měřit body vztažené k referenčnímu bodu (např. stanovisku totální stanice nebo měřicímu bodu GNSS) s odsazením (vpravo, vlevo, dopředu, dozadu) zadaným uživatelem.

Zaměřování polygonových pořadů a geodetických sítí

Tento rozšiřující modul také nabízí užitečné funkce pro budování geodetického bodového pole stavby - měření polygonových pořadů a zaměřování geodetických sítí


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vaší žádosti (další informace a pokyny najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).Všechna pole označená * jsou povinná.S modulem Roading softwaru Trimble SCS900/Siteworks je vytyčování liniových objektů a všech souvisejících geodetických úloh hračkou. Přídavný modul redukuje velmi složité geometrie pro stavbu silnic na informace, které se velmi snadno zpracovávají. 

Díky dostupnému zobrazení řezu je vytyčování prvků řezu, sklonů a bočních svahů pro geodety, stavbyvedoucí a mistry velmi přehledné a jednoduché.
Prvky trasy lze velmi jednoduše vytyčovat nebo odsazovat do libovolné vzdálenosti mimo trasu.

Pomocí tohoto modulu také velice snadno vyhledáte a vytýčíte skutečný průnik bočních svahů modelu s terénem ve skutečnosti


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vaší žádosti (další informace a pokyny najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).Všechna pole označená * jsou povinná.Integrovatelné s

Trimble WorksManager

Trimble WorksManager je nová cloudová platforma společnosti Trimble pro efektivní správu dat a strojů. Integruje systémy Trimble Earthworks, Siteworks, Business Center, GCS900 a SCS900.
Číst dále »

VisionLink

VisionLink

VisionLink Vám dává neustálou kontrolu nad Vaším projektem. 2D a 3D monitorování projektu Vám poskytne informace o stavu každého stroje na staveništi i mimo něj v reálném čase, což Vám umožní rychle řešit problémy a přesně plánovat dokončení.
Číst dále »

Trimble Business Center

Moduly Vám pomohou snadno a rychle vytvářet přesné integrované 3D modely pro projekty pozemního stavitelství a silniční výstavby. Lépe se rozhodujte, omezte nákladné chyby a zvyšte efektivitu v kanceláři i na staveništi.
Číst dále »

Propojená stavba {data.tx_mask_sidebartextbildtitle

Poznejte naše interaktivní staveniště a svět produktů Trimble.


Video

Systém určování polohy Trimble Siteworks pro geodety