>Novinky SITECH
Novinky SITECH

Aktuální vývoj produktů a zprávy z praxe

Měřičské nástroje Trimble Business Center: Makro výkaz výměr

Bezproblémové zpracování specifikací digitálních služeb v Trimble Business Center

Společnost SITECH CZ nabízí nové makro pro import specifikací služeb do Trimble Business Center, které umožňuje rychle a snadno vytvářet faktury s množstevními nebo hromadnými údaji podle specifikací služeb. Makro načítá pozice specifikací služeb úplným, strukturovaným a ověřitelným způsobem. Měřené objekty z Trimble Business Center pak lze jednoznačně přiřadit k fakturačním položkám podle specifikací služby.

Pomocí makra se do Trimble Business Center importují specifikace služeb ve formátu GAEB, například jako datový typ DA83. To umožňuje přiřadit měřené objekty (body, linie, plochy) k polohám z výkazu výměr. Pomocí čísla položky lze vytvářet popisy a filtrovat je v odpovídajících skupinách vrstev v Trimble Business Center. To umožňuje strukturovanou a komplexní prezentaci služeb poskytnutých pro stavební opatření v souladu s výkazem výměr. Díky funkci exportu do aplikace Microsoft Excel má uživatel mimořádně flexibilní možnosti dalšího zpracování dat.

Na výše uvedeném snímku obrazovky je uveden přehled makra. Stavební výměr si můžete prohlédnout v uživatelském rozhraní Trimble Business Center. Aktivované makro zobrazí okno výběru s jednotlivými položkami, které lze objektu přiřadit. Položka specifikace služby, která je vybrána k přiřazení, je zvýrazněna červeně. Ve spodní části je zobrazen výstup v tabulce Excelu s uloženými čísly položek, krátkým textem a odpovídajícími specifikacemi plochy nebo délky.

Struktura kusovníku je přehledně zobrazena podle šarže, názvu a položky. Základní informace z importovaného souboru GAEB lze zobrazit v příkazovém okně pod strukturou BOS.

Příklad:

Část: 01_Sample-LV Cable Civil Engineering
Název: 01.01_Technické zpracování
Položka: 01.01.0190_Subsoil expertise

Snímek obrazovky ukazuje možnosti výběru pro přiřazení vrstev pro vybrané objekty.

Integrovatelné s

Trimble Business Center

Výkonné moduly vám pomohou snadno a rychle vytvářet přesné integrované 3D modely pro projekty pozemního stavitelství a silniční výstavby. Lépe se rozhodujte, omezte nákladné chyby a zvyšte efektivitu v kanceláři i na staveništi.
Číst dále »