>Impresum
Impresum

Impresum

Podrobnosti dle § 5 TMG (německého zákona o elektronických informačních a komunikačních médiích):

Sídlo společnosti:
Construction SITECH CZ s.r.o.
Vlárská 953/22
627 00 Brno
info@sitech-czech.cz

Zastoupení společnosti:
Pavel Dostál, jednatel

Zapsána v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně pod sp.zn. C 81647
IČ:    247 86 357
DIČ: CZ24786357

Odpovědnost za obsah:
Pavel Dostál

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jiří Hrádek, právník

Pojištění odpovědnosti za škodu:
 

Oblast platnosti je celosvětová.

Právní upozornění:

Vyloučení odpovědnosti
Děkujeme Vám za Váš zájem o naše webové stránky "www.sitech-czech.cz" (dále jen "webové stránky"). Prosíme Vás, abyste dodržovali následující informace.

Informace a služby nabízené na webových stránkách společnosti Construction SITECH CZ s.r.o. byly poskytnuty společností Construction SITECH CZ s.r.o. a jsou určeny výhradně pro Vaši informaci.

Obsah webových stránek byl sestaven s maximální péčí. Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. však nemůže zaručit, že poskytnuté informace jsou bez chyb, úplné a aktuální.

Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. rovněž nemůže zaručit bezproblémový přístup za všech okolností.

Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. se snaží zajistit co největší a nejlepší ochranu webových stránek před hackery, viry apod.. Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. však vylučuje jakoukoli odpovědnost, zejména za to, že webové stránky neobsahují viry.

Pokud webové stránky společnosti Construction SITECH CZ s.r.o. odkazují na webové stránky třetích stran, nemůže společnost Construction SITECH CZ s.r.o. převzít žádnou odpovědnost za webové stránky třetích stran, zejména za správnost, úplnost a aktuálnost informací na nich uvedených a za to, že na uvedených webových stránkách nejsou viry. Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. rovněž neodpovídá za to, že stránky, na které vedou odkazy, obsahují nezákonný obsah. Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. se výslovně distancuje od jakéhokoli nezákonného obsahu.

Stejně tak musí být vyloučena jakákoli odpovědnost za přehratelnost, technickou kvalitu a absenci virů u videí nabízených ke stažení. Stahování je na vlastní nebezpečí. Abyste mohli přehrávat videa nabízená ke stažení, potřebujete Adobe Flash Player. Pokud jste si tento přehrávač ještě nenainstalovali, můžete si jej stáhnout z webových stránek třetích stran. Výslovně vylučujeme naši odpovědnost za tyto stránky, zejména za jejich dostupnost, absenci virů a kompatibilitu softwaru s vaším systémem. Stahování a instalace je na vlastní nebezpečí.

Odpovědnost společnosti Construction SITECH CZ s.r.o. za škody, které mohou vzniknout v důsledku používání internetové nabídky, je vyloučena; s výjimkou odpovědnosti za škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém jednání společnosti Construction SITECH CZ s.r.o. nebo pokud jde o škody na životě, těle nebo zdraví.

Ochrana autorských práv a ochranných známek
Design a obsah těchto webových stránek podléhá ochraně autorských práv a dalším zákonům. Nesmí být reprodukovány, šířeny, upravovány, kopírovány, uchovávány nebo zpřístupňovány třetím osobám, ať už vcelku nebo po částech, pro komerční účely bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Construction SITECH CZ s.r.o. Grafika, obrázky, videa a fotografie, které jsou součástí těchto webových stránek, nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Construction SITECH CZ s.r.o.

Některé grafické prvky, obrázky, videa a fotografie reprodukované na těchto webových stránkách podléhají autorským právům třetích stran.

Fotografie, tiskové zprávy a novinky nabízené ke stažení v tiskové sekci lze použít pouze pro redakční publikace s uvedením původu zdroje. Používání k nezákonným účelům a trestné činnosti je výslovně zakázáno.

Značky a ochranné známky použité na webových stránkách (SITECH, Trimble) jsou chráněny zákonem o ochranných známkách.
Webové stránky neposkytují žádnou licenci k používání obsahu, který je chráněn zejména ochrannou známkou a autorskými právy.

Informace pro zákazníky

Nejsme povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí a dobrovolně se takového řízení neúčastníme.

Platforma Komise EU pro online řešení sporů:       

www.ec.europa.eu/consumers/odr

 

Obrázky:

© Fotos News „Nichts mehr ohne Steuerung“: Fa. Strohäker, Zeppelin

© Fotos News „Baggersteuerung mit Tachymeter in enger Innenstadtlage“: Fa. Max Streicher

© Portraits Ansprechpartner: Wolf Schily

© Fotos News „BAUMA 2016, München“: Petra Frye-Weber

© Fotos News „Kampfmittelräumdienst setzt auf Trimble-Positionierungstechnik“: Gerhard Breite

© Fotos News „Mehr Zeit für unsere Kunden“: Wolf Schily

© Fotos News „Brennpunkt Großbaustelle Autobahnkreuz Kaarst“: A. Frauenrath Bauunternehmen GmbH, Elmar Meuffels

© Foto News „SITECH Deutschland: Hauptverwaltung zieht nach Oberhausen“, Hans Piechatzek

© Fotos News „Bau der Westumfahrung Hittfeld…“: Kreiszeitung Seevetal

© Fotos News „Elbdeichsanierung mit 3D-Baggersteuerung GCS900…“ SITECH Deutschland, Gerwin Geisel

© Fotos Service und weitere: vorstadt-design, Susann Brumm

© Fotos Werkstattservice und Ersatzteile: Foto Design Stolberg

© Soweit nicht gesondert ausgewiesen: Trimble Navigation Limited