>Novinky SITECH
Novinky SITECH

Aktuální vývoj produktů a zprávy z praxe

Praxe: Výstavba skladovací elektrárny ve Stubaiských Alpách se společností Trimble Earthworks

Společnost ARGE SKW Kühtai přepravuje 6,9 milionu tun sypkých materiálů s milimetrovou přesností ve výšce 2 000 metrů.

Zajištění bezpečnějšího zásobování energií a zároveň šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí je cílem rozsáhlého stavebního projektu společnosti TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, který spočívá v rozšíření skupiny elektráren Sellrain-Silz ve Stubaiských Alpách. Aby mohla společnost TIWAG v době přebytku energie skladovat energii pro období vysoké poptávky, pověřila konsorcium složené ze společností Swietelsky Tunnelbau, Swietelsky, Jäger a Bodner jako ARGE SKW Kühtai výstavbou přečerpávací vodní elektrárny v Längentalu. Projekt byl po dlouhém schvalovacím procesu zahájen v dubnu 2021. Jádrem projektu je výstavba sypané hráze, která má přehradit řeku Längental. Přehrada má být napuštěna na jaře 2026.

Kromě výšky přes 2 000 m nad mořem jsou mimořádné už samotné rozměry projektu: koruna hráze bude dlouhá 510 m a široká 10 m, hráz bude vysoká 114 m a šířka základů bude 400 m. Na místě bude připraveno a po vrstvách uloženo celkem 6,9 milionu metrů krychlových sypké suti pro stavbu hráze. Samotná nádrž o rozloze téměř 60 ha bude schopna pojmout více než 31 milionů metrů krychlových vody. Kromě toho se na šesti tocích nacházejí povodí, z nichž část bude odváděna do nádrže.

Před stavbou hráze je třeba nejprve částečně odstranit sypký materiál do hloubky 30 metrů, aby mohla být hráz založena na pevné skále. Společnost ARGE SKW Kühtai používá k práci 7 rýpadel (CAT 6015B, CAT 352, Volvo EC380 a EC250), 4 dozery (CAT D6 a CAT D8) a grejdr CAT140. Všechna rypadla jsou vybavena systémem Trimble Earthworks pro určování polohy pomocí GNSS. Grader je vybaven systémem Trimble Earthworks Dual GNSS a navíc ovládáním UTS pro práci v tunelech bez satelitního příjmu. Jako základní stanice pro korekční data byl kalibrován modulární přijímač GNSS Trimble SPS855.

První výzvy musely společnosti SITECH a Zeppelin překonat ještě před zahájením stavby. Extrémně velké stroje byly dodány z USA po částech a musely být na místě okamžitě smontovány a nainstalovány a zkalibrovány řídicí systémy stroje.

Vrstevnicová konstrukce kladla zvláštní nároky na strojově čitelné modely terénu. Poté, co byl původní terén fotogrammetricky zaměřen částečně pomocí laserového skenování a částečně pomocí dronů RTK, byla data zpracována pomocí programu VESTRA a výstupem pro řízení stroje pomocí programu Trimble Business Center. Aby byly extrémně tenké vrstvy srozumitelné pro obsluhu stroje, přizpůsobil data speciálním požadavkům v Trimble Business Center vedoucí podpory SITECH  společně s vedoucím geodetem společnosti ARGE SKW Kühtai.

Práce bez strojních řídicích systémů je v tomto vysokohorském projektu obtížná, protože na jedné straně nelze do skalnatého terénu zatloukat žádné kolíky a na druhé straně je vyžadována velmi přesná pokládka každé jednotlivé vrstvy výplně.

 

Kontakt

Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG
Ing. Dieter Huber
Innsbrucker Bundesstraße 61
5020 Salzburg
Österreich

Tel.: +43 664 9646465
E-Mail: dieter.huber@swietelsky.at
Web: www.swietelsky.at