>Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů www.sitech-czech.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naše webové stránky www.sitech-czech.cz (Webová stránka") a byli bychom rádi, kdyby Vaše návštěva byla co nejpříjemnější. Provozovatelem této webové stránky a osobou odpovědnou za zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím této webové stránky je společnost Construction SITECH CZ s.r.o., IČ: 24786357, se sídlem Vlárská 953/22, Slatina, 627 00 Brno, e-mail: jiri.hradek@sitech-czech.cz, tel. 00420 266 015 263.

Kromě pohodlné a efektivní ovladatelnosti je v popředí našeho zájmu ochrana Vašich osobních údajů. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá a zohledňujeme ji ve všech našich obchodních procesech.

Zpracováváme osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu, a to vždy v souladu s příslušnými předpisy o ochraně dat.

Na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, která Vaše osobní data jsou shromažďována a ukládána při návštěvě našich webových stránek nebo při využívání našich služeb nabízených prostřednictvím webových stránek. Kromě toho obdržíte informace o tom, jak a na jakém právním základě budou Vaše údaje používány, jaká práva ohledně používání Vašich osobních údajů Vám příslušejí a jaké možnosti kontaktů máte k dispozici.


1. Zpracování osobních údajů a účely zpracování

1.1 Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu čl. 4 č. 1 nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Mezi osobní údaje počítáme například Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a datum narození. Údaje, které neumožňují žádné závěry o Vaší osobě, jako jsou například statistické nebo anonymní údaje, nejsou osobními údaji.

1.2 Jaké údaje o Vás shromažďujeme?
Vyjma IP adresy jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně, například v rámci registrace, jako uchazeč o zaměstnání, při zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, nebo v souvislosti s přípravou či plněním smlouvy.  Konkrétně shromažďujeme následující osobní údaje:

1.2.1 Při návštěvě našich webových stránek
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli odhalit nějaké informace o Vaší totožnosti. Při návštěvě naší webové stránky odešle prohlížeč, který používáte, automaticky informace na server našich webových stránek, které je dočasně uloží do protokolového souboru. Vaše totožnost není těmito informacemi odhalena.
Následující informace jsou shromažďovány bez Vašeho přispění a uloženy až do automatického výmazu po šesti měsících:

 • IP adresa požadujícího počítače,
 • datum a přesný čas přístupu,
 • název a adresa URL načteného souboru,
 • prohlížeč, který používáte a v případě potřeby operační systém Vašeho počítače,
 • webové stránky, z nichž se uživatelský systém nahraje na naše webové stránky (odkazující server) 
 • webové stránky, které uživatel navštíví prostřednictvím naší webové stránky

Shromažďování a zpracování těchto údajů je určeno k tomu, abychom umožnili využívání našich webových stránek (navazování spojení). Tyto údaje jsou uloženy pouze z technických důvodů a nikdy nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je v tomto smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Kromě toho shromažďování těchto údajů slouží k zajištění bezpečnosti a stability systému, jakož i k technické správě síťové infrastruktury. Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem při zpracování osobních údajů je zajištění řádného fungování našich webových stránek, stejně jako v této návaznosti prováděná komunikace. V této souvislosti neděláme žádné závěry vztahující se na Vás jako konkrétní osobu.

Dále pro naše webové stránky používáme soubory cookies, jakož i webové analytické služby (viz číslo 2.).

1.2.2 Při vytváření zákaznického účtu
Pro určité služby či dodávky Vám nabízíme možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách a vytvořit si zákaznický účet. Pro tento účel musíte poskytnout následující údaje:

 • název společnosti,
 • titul, jméno, příjmení kontaktní osoby,
 • adresa (ulice, č.p., PSČ)
 • platné telefonní číslo,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • daňové identifikační číslo.

Účelem uložení Vašich osobních údajů na zákaznickém účtu je, na základě Vaší návštěvy a Vámi poskytnutých údajů, v budoucnu Vám umožnit jednodušší, rychlejší a osobnější realizaci obchodů, zejména nákup zboží a služeb, plánování a/nebo zajištění pronájmu. Kromě toho budou Vámi poskytnuté údaje v rámci registrace zpracovány za účelem kontroly oprávnění k přístupu. Právním základem je v tomto smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro zajištění funkčnosti našich webových stránek, jak je popsáno výše, jste smluvně zavázáni nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez těchto údajů nejsme s to poskytnout Vám funkci zákaznického účtu.

Přístup ke svému účtu získáte prostřednictvím své e-mailové adresy ve spojení s Vámi vybraným heslem.

1.2.3 Při registraci do našeho newsletteru
Na našich webových stránkách máte možnost dát souhlas se zasíláním zpravodaje. Pro přihlášení se k odběru našeho e-mailového zpravodaje používáme metodu tzv. Double Opt-in, tj. nejprve obdržíte neutrální e-mail, který potvrdí vaši registraci. Právním základem tohoto zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez Vašich osobních údajů nejsme s to Vám náš zpravodaj doručit.

Pro zasílání zpravodaje používáme výhradně Vaši e-mailovou adresu a Vaše jméno (pokud jste ho poskytli), abychom Vám pravidelně zasílali zpravodaje a jiné informace (např. nabídky).

Na konci každého zpravodaje je k dispozici odkaz, přes který se můžete kdykoli z odběru našeho zpravodaje odhlásit. Navíc se můžete také odhlásit prostřednictvím e-mailu na adrese jiri.hradek@sitech-czech.cz. Tím odvoláváte váš souhlas s doručováním našeho informačního zpravodaje. Tohoto práva na odvolání můžete kdykoliv využít s účinky do budoucna, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování provedeného v minulosti na základě vašeho souhlasu.

1.2.4 Při využití kontaktního formuláře
V případě jakýchkoli otázek Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře poskytovaného na webových stránkách. Následující osobní údaje jsou nezbytné, abychom zodpověděli vaše otázky:

 • jméno a příjmení,
 • platná e-mailová adresa,
 • platné telefonní číslo (volitelné s možností zpětného zavolání),
 • region.

Účelem shromažďování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři je identifikace dotazujícího a možnost věcně odpovědět na dotaz a pomocí požadovaného způsobu komunikace. Právním základem pro zpracování osobních údajů v tomto směru čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přijímání a zpracování Vašich dotazů, jak je popsáno výše, jste smluvně povinen nám tyto údaje poskytnout. Bez těchto údajů nejsme s to vaše požadavky přijmout a zpracovat.

 

2. Cookies a pluginy na sociální sítě

2.1 Cookies
Na našich webových stránkách používáme Cookies. Jedná se o malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytvoří a které jsou uloženy ve vašem konečném zařízení (PC, notebook, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naše webové stránky.

Použití souborů cookies na jedné straně slouží k tomu, aby využívání našich služeb bylo pro Vás příjemnější. Používáme tzv. Session-Cookies k rozpoznání toho, zda jste již navštívil jednotlivé stránky na našich webových stránkách anebo jste se již přihlásili k vašemu zákaznickému účtu. Po opuštění naší stránky se některé automaticky odstraní, některé však zůstávají a můžete je odstranit manuálně v nastavení prohlížeče.

Navíc z důvodu uživatelské přívětivosti používáme také dočasné soubory cookies, které jsou po určitou dobu uloženy na vašem konečném zařízení. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste využili naše služby, díky nim náš systém automaticky zjistí, že jste již u nás byl a jaké údaje a nastavení jste zadali, takže je již nemusíte zadávat znovu.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem při používání těchto cookies, jak je výše popsáno, spočívá ve snaze optimalizovat nastavení webových stránek pro konečné zařízení, které používáte a přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Na druhou stranu používáme cookies, abychom mohli statisticky zaznamenávat používání našich webových stránek a vyhodnocovat je za účelem optimalizace naší nabídky a zobrazování informací, které jsou pro Vás speciálně přizpůsobené. Tyto cookies nám umožňují při opětovném navštívení našeho webu automaticky zjistit, že jste již u nás byli. Tyto cookies jsou po definovaném čase automaticky smazány. Právním základem pro používání těchto cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem při zpracování osobních údajů spočívá v provádění průzkumu trhu a vysílání individualizované reklamy.

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Váš prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby ve vašem počítači nebyly uloženy žádné cookies, anebo se před vytvořením nového cookie objeví upozornění. Úplná deaktivizace cookies však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

2.2  Google Analytics
Za účelem přizpůsobení designu vašim potřebám a pokračující optimalizace našich stránek využíváme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://www.google.de/contact/impressum.html).

V této souvislosti jsou vytvořeny pseudoanonymní uživatelské profily a používány soubory cookies. Informace, které generují soubory cookies o Vašem používání webových stránek, jako například

 • typ/verze prohlížeče
 • používaný operační systém,
 • odkazující URL (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
 • přesný čas požadavku serveru,

jsou přenášeny na server společnosti Google v USA nebo v jiných zemích EU i mimo EU, kde jsou poté uloženy. Informace jsou používány k vyhodnocení užívání webové stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách o činnosti webových stránek a poskytování služeb spojených s využitím webových stránek a souvisejících internetových služeb pro účely výzkumu trhu a zákaznicky orientované úpravy těchto webových stránek dle potřeby. Tyto informace jsou rovněž předávány třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, anebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto osobní údaje na základě pověření. Za žádných okolností nebude vaše IP adresa sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Adresy IP jsou anonymní, takže přiřazení není možné (IP maskování).

Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Kromě toho můžete shromažďování osobních údajů generovaných soubory cookies a vztahujících se na používání Vašich webových stránek (vč. Vaší adresy IP), stejně jako zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče Browser-Add-on tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternativně k Browser-Add-on, a to zejména u prohlížečů na mobilních konečných zařízeních, se můžete vyhnout sběru údajů ze strany Google Analytics  kliknutím na odkaz na konci tohoto dokumentu. Bude nastaven opt-out cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich osobních údajů při návštěvě těchto webových stránek. Cookie na odhlášení je platné pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uloženo ve Vašem zařízení. Pokud cookies v tomto prohlížeči vymažete, musíte cookie pro odhlášení znovu nastavit.

Další informace o ochraně osobních údajů souvisejících s Google Analytics naleznete např. v centru nápovědy Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.


Používání služby Google Analytics probíhá na základě našeho oprávněného zájmu o přizpůsobení potřebám našich zákazníků, statistické vyhodnocení, stejně jako o efektivní využívání našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

2.3 Sociální pluginy: Facebook
Částečně najdete na našich webových stránkách tzv. Social Plugins sociální sítě Facebook, kterou můžete rozpoznat pomocí loga příslušné sítě. Facebook je provozován firmou Facebook Inc., 1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Přehled Pluginů na

Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins

My sami na našich webových stránkách nepoužíváme žádné Pluginy uvedené sociální sítě. Naše tlačítka pro sdílení obsahů přes sociální sítě jsou implementována pomocí softwaru „Shariff“, který předává osobní údaje provozovatelům sítí, pouze když klepnete na odpovídající tlačítka.

Až po kliknutí na toto tlačítko se různá data přenášejí do příslušné sociální sítě. K těmto patří:

 • Datum a přesný čas návštěvy webové stránky
 • URL webových stránek, kde se návštěvník nachází
 • URL webových stránek, které návštěvník navštívil dříve
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • IP adresa návštěvníka

Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášen paralelně k příslušné sociální síti, nelze vyloučit, že poskytovatel přidělí k návštěvě Váš síťový účet. Používáte-li funkce Pluginu (například stisknutím tlačítka "To se mi líbí", odesláním komentáře), jsou tyto informace přenášeny přímo z vašeho prohlížeče do příslušné sociální sítě a v případě potřeby zde uloženy. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání osobních údajů sítěmi lze zjistit z Upozornění o ochraně osobních údajů na Facebooku:
Upozornění k ochraně osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php
 

2.4 Prohlížení videí (YouTube)
Na některá místa na našich webových stránkách vkládáme videa poskytovaná třetí stranou. Jedná se o videa na platformě „YouTube“. YouTube poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přehrání videa probíhá výhradně pomocí "rozšířeného režimu ochrany dat" poskytovatele. Výsledkem je, že až klepnutím na video uložíte cookie do Vašeho počítače, který slouží YouTube ke shromažďování údajů a v případě potřeby spustí další shromažďování a zpracování dat, které nemůžeme ovládat.

Pokud máte účet na YouTube a jste při přihlášení do služby YouTube současně přihlášen na našich stránkách, mohou být informace týkající se návštěvy našeho webu kliknutím na video přiřazeny k vašemu účtu na YouTube. Chcete-li tomu zabránit, musíte se předtím, než použijete naše webové stránky a sledujete videa, odhlásit z YouTube účtu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Pokud nechcete přenést žádné údaje na YouTube, neklikejte na videa obsažená na našich webových stránkách.

 

3. Zpracování osobních údajů v případě online žádosti o práci

Nabízíme snadný způsob, jak hledat uplatnění prostřednictvím online procesu podávání žádosti o zaměstnání, který je spravován serverem Jobs.cz, tedy společností LMC, s.r.o.

Zpracování a využití Vašich osobních údajů proběhne pouze v rámci procesu podání žádosti o přijetí do zaměstnání a za účelem obsazování volných míst ve společnosti SITECH.

Pokud v rámci procesu poskytneme Vaše údaje ohledně žádosti o místo nadřízeným v odborných odděleních anebo zaměstnancům personálních oddělení jiných společností ve skupině SITECH, požádáme Vás předem o souhlas. Právním základem pro to je pak váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V zásadě upřednostňujeme žádosti o místo prostřednictvím online formuláře. Je to rychlé, snadné a šetří to papír. Ve výjimečných případech akceptujeme ovšem také žádosti e-mailem nebo poštou. Ty jsou ihned po obdržení ručně zadány pracovníkem personálního oddělení do elektronického systému (E-Recruting System), takže i pro tyto žádosti platí zásady ochrany osobních údajů při on-line žádostech o místo.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jak je popsáno výše, pro účely zpracování vaší žádosti o místo, nejste povinen nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez Vašich osobních údajů nebudeme moci žádost o místo zpracovat.

 

4. Zabezpečení osobních údajů

Používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich u nás uložených osobních údajů proti zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému vyzrazení anebo neoprávněnému přístupu, resp. před neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření se odpovídajícím způsobem neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.5. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Na našich webových stránkách si můžete kdykoli stáhnout, uložit a vytisknout nejaktuálnější prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese http://sitech-czech.cz/cs/site/o-nas/zasady-ochrany-osobnich-udaju.htm. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a můžeme ho kdykoli změnit a aktualizovat na těchto webových stránkách. Proto Vám doporučujeme, abyste čas od času navštívil naše webové stránky, a byly jste tak seznámeni se všemi aktualizacemi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.6. Práva dotčených osob

Jako dotčená osoba ve smyslu GDPR máte nárok na níže popsaná práva. Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte prosím se nás následujícím způsobem:


6.1 Právo na poskytnutí informace
Podle článku 15 GDPR od nás můžete požadovat potvrzení o tom, zda-li osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme. Pokud tomu tak je, můžete navíc od nás požadovat dále vyjmenované informace uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. a-h, stejně jako odst. 2 GDPR.

6.2 Právo na opravu
Podle článku 16 GDPR máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud zpracované osobní údaje, které se Vás týkají, nejsou správné anebo úplné.

6.3 Právo na omezení zpracování
Za podmínek stanovených v článku 18 GDPR můžete žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo platí zejména v případě, pokud je Vámi zpochybněna správnost Vašich osobních informací, a to po dobu, kterou vyžaduje ověření správnosti, stejně jako v případě, když budete při existenci práva na výmaz požadovat místo výmazu omezené zpracování; dále v případě, že osobní údaje pro námi sledované účely nejsou již pro nás potřebné, pokud je ovšem nepotřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, stejně jako v případě, kdy je úspěšné vyřešení rozporu v údajích mezi námi a Vámi stále ještě zpochybněno.

6.4 Právo na výmaz
Za podmínek uvedených v článku 17 GDPR od nás můžete požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Tyto podmínky předpokládají zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány a v jiných případech již nejsou zapotřebí, stejně jako v případech neoprávněného zpracování, existence rozporu nebo povinnosti k výmazu podle práva EU nebo práva členského státu EU, kterému podléháme.

6.5 Právo na přenositelnost dat
Podle článku 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte v rámci omezení čl. 20 odst. 1 GDPR právo tyto údaje přenechat třetí osobě, kterou jste jmenoval.
 

6.6 Právo na podání námitky

Máte právo z důvodů, které vyplynou ze situace, která má pro Vás zvláštní význam, kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobníc h údajů, které se Vás týkají, jež proběhne podle článku 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR nebo podle čl. 21 GDPR. Zpracovávání Vašich osobních údajů zastavíme, ledaže bychom mohli prokázat nutné důvody pro zpracování údajů hodných ochrany, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody, anebo zpracování poslouží uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.


6.7 Odvolání souhlasu
Kromě toho máte kdykoli právo odvolat Vámi daný souhlas o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

 


7. Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech nebo opatření pro profilování

Nepoužíváme žádné automatizované zpracování za účelem přijetí nějakého rozhodnutí - včetně profilování.

 

8. Právo na stížnost podaná dozorčímu orgánu

Bez ohledu na jinak správně právní nebo soudní opravný prostředek, máte právo na stížnost k dozorovému orgánu, a to zejména v členském státě s místem trvalého pobytu, Vašeho pracoviště nebo údajného porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování údajů, které se Vás týkají, porušuje platné zákony na ochranu osobních údajů. Dozorový orgán, který je pro nás příslušný, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
 


9. Doba uchovávání osobních údajů / výmaz osobních údajů

Obecně provádíme výmaz nebo anonymizujeme Vaše osobní údaje, jakmile již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je na základě výše uvedených odůvodnění shromažďovali nebo používali, ledaže by bylo zapotřebí další uchovávání Vašich osobních údajů na základě zákonné povinnosti.

Konkrétně ukládáme různé kategorie osobních údajů v následujících lhůtách:

 • Námi shromážděné osobní údaje pro vytvoření zákaznického účtu jsou uloženy tak dlouho, dokud existuje zákaznický účet. Můžete kdykoliv požádat o výmaz zákaznického účtu a uložených osobních údajů. Pošlete nám e-mail na adresu jiri.hradek@sitech-czech.cz se žádostí o výmaz. Po výmazu zákaznického účtu budou Vaše data zablokována pro další použití a poté automaticky smazána, ledaže byste souhlasili s dalším ukládáním.
 • Osobní údaje, které jsme shromáždili pro plnění konkrétní smlouvy, jsou u nás uloženy po dobu pěti let od úplného splnění vzájemných smluvních závazků a poté automaticky na konci roku vymazány.
 • Pokud jste se přihlásili k odběru našeho informačního zpravodaje, uložíme námi vyžádané osobní údaje pro účely zasílání zpravodaje, dokud se z jeho odběru neodhlásíte.
 • Námi shromážděné osobní údaje pro použití kontaktního formuláře budou automaticky odstraněny po vyřízení dotazu do šesti měsíců, ledaže byste souhlasili s dalším uchováním.
 • Pokud jste požádal prostřednictvím našeho online náborového systému o místo, uložíme vaše údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. V uchování Vašich osobních údajů budeme pokračovat pouze tehdy, pokud budete po ukončení procesu vyřizování žádosti o místo zaměstnán a Vaše data jakožto údaje zaměstnance budou převedeny z elektronického systému do příslušného personálního administrativního systému, anebo pokud jste výslovně souhlasili s delší dobou uchovávání.

 

10. Změněný účel zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů pro jiné než popsané účely se uskuteční pouze tehdy, pokud to umožňují právní předpisy, anebo pokud jste souhlasili se změněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které byly údaje původně shromážděny, Vás před dalším zpracováním budeme informovat o těchto dalších úkonech a poskytneme Vám všechny další relevantní informace.11. Předání osobních údajů třetím stranám / příjemcům osobních údajů

Osobní údaje shromážděné a uložené u nás nebudou v žádném případě používány k prodeji, obchodování ani k zapůjčování. Vaše osobní údaje nebudou rovněž sdíleny s třetími stranami. Něco jiného je to v případě, že jsme ze zákona povinni tak učinit. Přenos dat může proběhnout např. pro účely uplatnění, nebo na obranu právních nároků, pro objasnění nezákonného používání našeho webu nebo nabídek nebo pro podání žaloby (jestliže existují konkrétní náznaky protiprávního či zneužívajícího chování). Další postoupení osobních údajů se může uskutečnit pouze tehdy, pokud to poslouží k prosazování podmínek užívání nebo plnění jiných smluv. Ze zákona jsme rovněž povinni na požádání určitých veřejných orgánů poskytnout jim informace. Jedná se o orgány činné v trestním řízení a orgány ve správním nebo daňovém řízení. Předání těchto informací proběhne na základě našeho oprávněného zájmu v boji proti zneužívání, stíhání trestných činů a zajištění, uplatnění a prosazení nároků. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

K předání Vašich dat dojde také tehdy, pokud jste s tím souhlasil. Právním základem je v tomto smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Co se týká nabídky našich výrobků a služeb využíváme služeb externích poskytovatelů ("smluvní zpracovatelé"). V takových případech jsou s těmito smluvními zpracovateli sdíleny osobní údaje, aby jim bylo umožněno jejich další zpracování. Tyto smluvní zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili zachování Vašeho soukromí. Smluvní zpracovatelé smí používat osobní údaje výslovně pro účely, které jsme stanovili, a kromě toho jsme smluvně zavázáni počínat si s Vašimi osobními údaji data výhradně v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Podrobněji, používáme následující smluvní zpracovatele:

 • Poskytovatelé služeb pro zasílání zpravodaje e-mailem, kteří zčásti sídlí i v USA.
 • Poskytovatelé služeb pro hodnocení a analýzu chování uživatelů na  našich webových stránkách, kteří částečně sídlí v USA.
 • Poskytovatelé služeb a reklamní partneři, kteří nám personálně vypomáhají při našich marketingových akcích, stejně jako podporují naše webové stránky, a kteří částečně sídlí v USA.
 • Poskytovatelé sociálních pluginů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se sídlem v USA.

Přenos osobních údajů smluvním zpracovatelům na základě čl. 28 odst. 1 GDPR a na základě našeho oprávněného zájmu není převládající při ochraně Vašich práv a zájmů v oblasti osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tam, kde to je nutné, vyžádáme si Váš souhlas s předáním Vašich osobních údajů smluvním zpracovatelům, takže v tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Někteří ze jmenovaných příjemců rovněž zpracovávají Vaše údaje i ve státech mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP").

Aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů také v rámci těchto předání osobních údajů, používáme při návrhu smluv s příjemci ve třetích zemích standardní smluvní doložky Komise EU v souladu s článkem 46 odst. 2 písm. c GDPR.


Možnosti kontaktu/ pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro podání informace o Vašich osobních údajích, pro zařízení opravy nesprávných údajů nebo jejich zablokování nebo výmaz, jakož i další otázky týkající se používání Vašich osobních informací jsou vám k dispozici následující možnosti kontaktu prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Construction SITECH CZ s.r.o., IČO 24786357, se sídlem Vlárská 953/22, Slatina, 627 00 Brno, e-mail: jiri.hradek@sitech-czech.cz, tel. 00420 266 015 263.

Vezměte prosím na vědomí, že informaci lze poskytnut pouze tehdy, pokud nám poskytnete úplné jméno a příjmení, aktuální a případně i starou adresu, datum narození a e-mailovou adresu. Tyto informace slouží pouze pro účely srovnání a představují tak pro Vás ochranu, aby neoprávněné třetí strany neobdržely Vaše osobní údaje. Žádoucí a užitečné je, nikoliv ovšem nezbytné, poskytnout kromě jiného i případná čísla nabídek, procesní a/nebo smluvní čísla, které jsme vám poskytli, abychom mohli dotyčné osobní údaje rychleji identifikovat.


Stav: září 2021