>TRIMBLE STRATUS
TRIMBLE STRATUS

Datová platforma pro drony ve stavebnictví

Trimble Stratus

Rychlé a přesné vytváření snímků a modelů terénu pomocí dronů

Pomocí dronů mohou stavebníci a projektanti rychle a levně získávat data z průzkumů pro své rozhodování. Trimble Stratus je datová platforma pro zpracování terénních průzkumů a vytváření digitálních modelů terénu, kontrolu postupu výstavby nebo sdílení dat přímo s jednotkami na stavbě pro další zpracování.

Produktivní a bezpečné měření

Pomocí systému Trimble Stratus můžete velmi rychle a efektivně vyhodnocovat snímky terénu z letů dronů. Nejsou vyžadovány žádné znalosti CAD ani geodézie. Ihned po ukončení letové mise a nahrání dat na internetovou platformu je k dispozici přímé vyhodnocení i rozsáhlých dat. Internetové řešení je výhodné pro účastníky projektu, například na staveništi, protože pro používání systému Trimble Stratus není třeba instalovat žádný software. Protože se jedná o řešení SaaS, k používání aplikace stačí připojení k internetu. Všichni zúčastnění tak mají přístup k potřebným informacím a mohou sami provádět objemové výpočty, vytvářet řezy a nechat si vygenerovat výsledky buď jako soubor CAD, nebo jako zprávu.

Rychle a přesně vypočítejte plochy a objemy, proveďte porovnání cílů a skutečností, analyzujte trasy a výsledky použijte pro kalkulaci nákladů, kontrolu postupu výstavby, jako podklad pro přípravu prací nebo pro fakturaci. Přiřaďte svazkům vlastnosti materiálu a nechte si vygenerovat přehledy o zásobách nebo importujte výsledky přímo do systému ERP.

Správa projektů Stratus umožňuje vizualizaci změn terénu v čase na časové ose a sdílení informací o projektu s dodavateli nebo vlastníky. Snímky z dronů lze také využít k tomu, aby se zamezilo kontrole pracoviště zaměstnanci, zvýšila se bezpečnost a snížily náklady na pracovní sílu.

Spolehlivé a nákladově efektivní plánování a kalkulace nákladů

Se systémem Trimble Status můžete získat spolehlivé topografické snímky a plánovací data pro své výpočty rychle a hospodárně, aniž byste potřebovali geodety.

Rychlé a efektivní sdílení plánů

Sdílejte vygenerovaná data z průzkumu a porovnání cílových a skutečných hodnot se stavbyvedoucími, geodety a stroji. Se systémem Stratus máte plnou kontrolu nad projektem, dokumentujete průběh výstavby podle časového plánu a předejdete nedorozuměním nebo sporům.

Průběžný výpočet hmotnosti země

Vypočítejte objemy materiálu v jámách, zásobnících, odvodňovacích kanálech a určete změny zásob.

Logistika strojů a plánování dopravních tras

Analyzujte šířku, sklon a sjízdnost dopravních ploch, plánujte logistiku strojů a snižujte zbytečné jízdní vzdálenosti.

Kontrola povrchu terénu a postupu výstavby

Porovnejte plánovaný návrh povrchu se skutečným povrchem, určete postup a zbývající práce. Stejně tak porovnejte skutečné vzdálenosti, sklony a výšky s detaily plánu.

Vypořádání s dodavateli

Dodavatelé mohou rychle vypočítat a zkontrolovat pohyby zeminy pro vyúčtování postupu prací. Aby se předešlo sporům, lze informace sdílet s dodavateli nebo vlastníkem prostřednictvím internetového rozhraní.


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vaší žádosti (další informace a pokyny najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).Všechna pole označená * jsou povinná.Integrovatelné s

Mapování drony

Drony s kamerami s vysokým rozlišením jsou cenově výhodnou a rychlou alternativou pro průzkum velkých ploch terénu pro určování hmot, vytváření digitálních modelů terénu nebo dokumentaci stavenišť, lomů či štěrkoven.
Číst dále »

Trimble Connected Site

Connected Site je platforma společnosti Trimble pro řízení a digitální propojení stavebních procesů a všech účastníků od plánování až po realizaci. Rozhraní s předními systémy BIM umožňují plánování a výstavbu podle zásad BIM.
Číst dále »

Trimble Business Center

Výkonné moduly vám pomohou snadno a rychle vytvářet přesné integrované 3D modely pro projekty pozemního stavitelství a silniční výstavby. Lépe se rozhodujte, omezte nákladné chyby a zvyšte efektivitu v kanceláři i na staveništi.
Číst dále »

Trimble Stratus pro stavebnictví