>Vážicí systémy
Vážicí systémy

Zjednodušení procesů sledování

Vážicí systémy

Se systémy pro vážení nákladu Trimble můžete provádět přesné vážení s chybou ±3 %, aniž byste narušili provoz.

Sledujte množství tun za hodinu, časy cyklů a celkovou přesunutou tonáž, abyste mohli sledovat pokrok na staveništi.

Nákladní vozidla jsou vždy optimálně naložena bez zdlouhavého vážení a přepravované množství lze přesně zaznamenat a digitálně zdokumentovat.