>SITECH CZ jako zaměstnavatel
SITECH CZ jako zaměstnavatel

Úspěšní společně!

Proč SITECH CZ?

Spokojenost zaměstnanců je základním pilířem každé dobře fungující společnosti. Proto přikládáme velký význam vyvážené pracovní atmosféře a kolegialitě.

Pouze neustále se vzdělávající se organizace může rychle reagovat na změny a neustále se rozvíjet. Protože se tak sami vnímáme, dodržujeme my i naši zaměstnanci určité zásady.

  • Podporujeme se v rozvoji a seberealizaci!
  • Uvědomujeme si souvislosti v naší společnosti a můžeme se navzájem podporovat!
  • Sledujeme společný cíl, a to udržitelným způsobem!
  • Učíme se společně a jeden od druhého!
  • Rozumíme si!

Protože pouze pokud se společně rozvíjíme a máme stejný tah na branku, můžeme společně sledovat cíle a realizovat je.   

Další součástí naší politiky lidských zdrojů je dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Velký význam přikládáme také školení a dalšímu vzdělávání. Našim zaměstnancům dáváme možnost dále se rozvíjet a prosazujeme další vzdělávání v rámci jejich činnosti.