>Příprava dat
Příprava dat

Průzkum v terénu a příprava plánovacích podkladů pro Vaše projekty

Příprava dat pro Vaše projekty

Využijte výhod naší silné partnerské sítě. Se zkušenými stavebními a geodetickými inženýrskými firmami nabízíme záznam terénu a přípravu plánovacích dat pro Vaše projekty. Výstupní data lze přímo zpracovávat v řídicích systémech strojů Trimble, v softwaru Trimble SCS900 nebo v Business Center - HCE.

Sortiment služeb

  • Výkopy: Výkopové jámy s úrovní výkopu, skladovací plochy, parkovací plochy atd.
  • Výstavba silnic: Malé obslužné komunikace, slepé ulice.
  • Výstavba kanalizace: Kanalizační potrubí jako 3D výšková čára.
  • Konverze dat pro systémy Trimble: SCS900, Earthworks, GCS900, PCS900 atd.

Dodavatelé mohou využít našich služeb v případě kapacitních potíží nebo v případě, že nemají vhodně vyškolený personál nebo potřebný software.