Nivelační systém 3D-UTS

Systém Trimble GCS900 řízený univerzální totální stanicí je lídrem v oboru řešení přesných dokončovacích prací. Tento systém, nainstalovaný na stroji, je ideální pro liniové nebo velkoplošné stavby, letiště, komerční výstavbu, srovnávání podkladových vrstev pod betonové podlahy a zemní práce vyžadující vysokou přesnost.

Jak systém pracuje:

Totální stanice automaticky vyhledá a sleduje aktivní naváděcí zařízení (odrazný hranol), které je namontováno na elektronickém stožáru na radlici stroje, a neustále určuje jak vzdálenost, tak i horizontální a vertikální úhel k tomuto cíli. Protože byla totální stanice nastavena tak, aby se orientovala podle dvou vztažných bodů, může takto přesně polohovat a řídit radlici v prostoru.

Jelikož se vždy pracuje pouze s jedním aktivním cílem, je zapotřebí vybavit radlici senzorem příčného sklonu.

Stejně jako u GPS systému jsou údaje o projektovaném modelu terénu uloženy na paměťové kartě v 3D řídicí jednotce. Ta zpracovává měřená data z totální stanice a senzoru příčného sklonu, porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami modelu a neustále navádí radlici po požadovaném profilu terénu.

Trimble univerzální totální stanice disponuje jedinečnou technologií přesného určení polohy pohyblivého cíle pomocí okamžité synchronizace úhlů a délek. Obousměrná komunikace mezi odrazným hranolem stroje a totální stanicí (až 16 kanálů) zajišťuje nerušené sledování stavebního stroje. Mezi další bezkonkurenční vlastnosti patří vysoká rychlost sledování pohybu stroje a pozorovací vertikální úhel až  ± 45 %. Trimble univerzální totální stanici můžete použít jak pro řízení stavebních strojů, tak pro kontrolu upravené plochy (stačí jeden pracovník) nebo pro jakékoli geodetické a měřické práce.


Co je důležité vědět:

  • Maximální akční rádius pro řízení stavebního stroje je 700 m.
  • Mezi stavebním strojem a totální stanicí musí být zajištěna vzájemná viditelnost. Pokud totální stanice ztratí naváděcí cíl na stroji (např. stroj projede za překážkou), proběhne jeho automatické vyhledání a zacílení, nebo řidič po odstranění překážky manuálně spustí opětovné vyhledávání záměrného cíle.
  • Pro jeden stavební stroj je vždy zapotřebí jedna totální stanice.
  • Systém 3D-UTS je využíván tam,  kde je požadována co nejvyšší přesnost prováděných prací nebo kde není možný příjem satelitních signálů jako například v halách a tunelech.
  • Výšková přesnost prováděných prací se pohybuje mezi 2–5 mm.
     

Popis komponentů nivelačního systému 3D-UTS v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ