Nivelační systém 3D-GPS

Jak systém pracuje:

GPS přijímače nainstalované na radlici stroje přijímají signály z GPS satelitů a určují tak polohu radlice v prostoru. Abyste byli schopni pracovat s přesností do 2 cm, musíte použít GPS referenční stanici, která vysílá přes radiomodem zpřesňující korekce do stroje. Můžete také použít GPRS modem propojený s nivelačním systémem a přijímat zpřesňující korekce přes internet.

U GPS nivelačních systémů je možný provoz s jednou nebo dvěma GPS anténami. Při práci s dvěma GPS anténami se zjišťuje jak výška a sklon radlice, tak i její prostorová orientace. Tím se odstraní odchylky u systému s jednou GPS anténou, které vznikají výpočtem příčného sklonu radlice podle směru pohybu stroje a u dozerů natáčením 6cestné radlice.

Projektovaný digitální model terénu (stavby) bývá k dispozici v standardizovaných formátech. Nahraje se na paměťovou kartu, která se vloží do 3D řídicí jednotky.

3D řídicí jednotka zpracovává signály z GPS antén, ze senzoru příčného sklonu a z referenční stanice (nebo GPRS modemu) a porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami. Přes pracovní hydrauliku stroje řídicí jednotka neustále automaticky upravuje výšku a sklon radlice. Tím se v reálném čase modeluje terénní profil, který odpovídá projektovaným hodnotám z uloženého modelu. Veškeré výškové změny může obsluha sledovat jak na displeji řídicí jednotky, tak i na diodových lištách sloužících pro vizuální kontrolu.
 

Co je důležité vědět:

  • Akční rádius jedné referenční stanice je asi 2 až 3 km s ohledem na tvar okolního terénu. Dosah referenční stanice je možné zvýšit takzvanými repeatery (opakovači).
  • Při používání systému 3D-GPS musí být zajištěn volný výhled na oblohu. To znamená, že tento systém je nevhodný pro práce pod zemí, v úzkých údolích nebo v lese. V těchto situacích doporučujeme používat systém 3D-UTS.
  • Není nutná viditelnost mezi strojem a referenční stanicí. Jedna referenční stanice může díky rádiovému spojení na staveništi ovládat libovolný počet stavebních strojů.
  • Výšková přesnost prováděných prací se pohybuje mezi 1–2 cm.
  • Při dovybavení GPS systému o speciální laserový senzor SR300 je možné pracovat s vertikální přesností 3–6 mm.
  • Díky flexibilitě je nivelační systém 3D-GPS vhodný pro velká staveniště, jako jsou například liniové stavby.
     

Popis komponentů nivelačního systému 3D-GPS v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ