Dozer s 3D nivelací pomáhá stavět vodní elektrárnu

V blízkosti jezu České Kopisty, na pravém břehu řeky Labe, vyrůstá malá vodní elektrárna Litoměřice. Po nečekaných komplikacích způsobených artézskou vodou postupují nyní práce rychle kupředu. Zdatným pomocníkem stavbařů je také dozer Caterpillar D6R série III vybavený 3D nivelačním systémem TRIMBLE GCS900 pro řízení radlice těchto velkých stavebních strojů.

Dodavatel zemních prací – společnost Metrostav a.s., divize 4 – hledal zaručeně výkonnou, schopnou a šikovnou techniku. Obrátil se proto na opravdové odborníky. Dozer dodala společnost Phoenix-Zeppelin, výhradní distributor strojů Caterpillar v ČR, nivelační systém pak do něj namontovala společnost SITECH CZ, autorizovaný dealer americké společnosti Trimble v České republice.

„Dozer D6R série III s 3D nivelací je nasazen na tvarování zborcených přímkových ploch, které tvoří dno vtokového a výtokového objektu elektrárny,“ říká stavbyvedoucí Metrostavu z divize 4, provozu zemních prací, Stanislav Klimeš.

Systém Trimble GCS900 umožňuje dozeru provádět terénní úpravy přímo podle vloženého digitálního modelu. Díky této technologii může stroj pracovat rychleji. A to také samozřejmě znamená, že se zemní práce provádějí s maximální produktivitou a vysokou přesností. Metrostav pracuje s oběma variantami 3D nivelačního systému TRIMBLE GCS900 – systémem využívajícím GPS technologii a systémem řízeným univerzální totální stanicí.

„GPS přijímače nainstalované na radlici stroje přijímají signály z GPS satelitů, a určují tak polohu radlice v prostoru. U těchto nivelačních systémů je možný provoz s jednou nebo dvěma GPS anténami. Při práci s dvěma GPS anténami se zjišťuje jak výška a sklon radlice, tak i její prostorová orientace. Tím se odstraní odchylky u systému s jednou GPS anténou, které vznikají výpočtem příčného sklonu radlice podle směru pohybu stroje a u dozerů natáčením šesticestné radlice,“ popisuje fungování GPS nivelačního systému TRIMBLE GCS900 Pavel Dostál, jednatel společnosti SITECH CZ.

U této první varianty 3D řídicí jednotka zpracovává signály z GPS antén, ze senzoru příčného sklonu a z referenční stanice a porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami. Přes pracovní hydrauliku stroje řídicí jednotka neustále automaticky upravuje výšku a sklon radlice. Tím se v reálném čase modeluje terénní profil, který odpovídá projektovaným hodnotám z uloženého modelu. Veškeré výškové změny pak obsluha sleduje jak na displeji řídicí jednotky, tak i na diodových lištách sloužících pro vizuální kontrolu.

Druhá varianta – systém řízený univerzální totální stanicí – je podle Pavla Dostála lídrem v oboru řešení přesných dokončovacích prací. Je ideální pro velkoplošné stavby, srovnávání podkladových vrstev pod betonové podlahy a zemní práce vyžadující vysokou přesnost, tedy je vhodný i na stavbu vodní elektrárny s náročným tvarem základové spáry. A jak pracuje? „Totální stanice automaticky vyhledá a sleduje aktivní naváděcí zařízení, které je namontováno na elektronickém stožáru na radlici stroje, a neustále určuje jak vzdálenost, tak i horizontální a vertikální úhel k tomuto cíli. Protože se totální stanice nastavuje tak, aby se orientovala podle dvou vztažných bodů, může takto přesně polohovat a řídit radlici v prostoru,“ vysvětluje Pavel Dostál s tím, že stejně jako u GPS varianty jsou údaje o projektovaném modelu terénu uloženy na paměťové kartě v 3D řídicí jednotce. Ta zpracovává měřená data z totální stanice a senzoru příčného sklonu, porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami modelu a neustále navádí radlici po požadovaném profilu terénu.

Celkový objem zemních prací, které na stavbě malé vodní elektrárny v Litoměřicích Metrostav a.s., divize 4, provádí, je 100 000 m3. Stavební jáma se nachází pod úrovní hladiny Labe, její největší hloubka je 18 metrů. Elektrárna by měla být dokončena v létě roku 2012 a zkušební provoz zahájen na podzim 2012. Elektřinu budou vyrábět dvě velké Kaplanovy turbíny s průměrem oběžného kola 5,1 metrů. Celkový výkon litoměřické vodní elektrárny má dosáhnout zhruba 5,5 MW, což by mělo stačit na zásobování elektřinou pro město o velikosti Litoměřic.


 

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ